Projekt X – odpalamy!

 

Gdynia, dnia 01 maja 2017 r.

Czym jest Projekt X?

Projekt X jest dwuetapowym, regatowo-edukacyjnym, żeglarskim projektem oceanicznym.

PLAN RAMOWY

Etap 1

Założenia.
1.1
Planowany jest zakup jachtu oceanicznego z optymalnym przelicznikiem IRC, który ma służyć do treningu i uczestnictwa w regatach polskich (Polonez Cup, Sailbook Cup, Eljacht Cup, Bitwa o Gotland, BWZG etc.) jak również europejskich klasykach (Gotland Runt, Sjeland Rundt, Fastnet, Silver Rudder) w konfiguracji solo, doublehanded i załogowej.

1.2
Jacht ten byłby od momentu zakupu wykorzystywany do treningu w warunkach morskich w Polsce (okres letni) i oceanicznych we Francji -Les Sables d’Olone (okres zimowy). Rejon operowania – Zatoka Biskajska.

1.3
Zarówno w okresie letnim, jak i zimowym jacht wykorzystywany byłby jako platforma do treningu off-shore w trudnych warunkach dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i świadomych skali trudności i różnic miedzy pływaniem „chorwackim” a atlantyckim. Możliwe również rejsy stażowe na pływach, jak i udział gości w regatach.

1.4
Jacht zostanie w profesjonalny sposób przygotowany do regat (Goly Yacht Service), uwzgledniający najlepsze rozwiązania stosowane w regatach typu Vendee Globe, VOR i wyposażony w najlepsze w ofercie partnerów systemy elektroniczne, żagle, liny i osprzęt pokładowy etc . Zostanie również zoptymalizowany pod przelicznik IRC.

1.5
Jesienią 2019 roku jacht uzyska kwalifikację do regat OSTAR 2020 podczas regat Bitwa o Gotland.

1.6
Zimą 2019/2020 jacht zostanie ponownie zoptymalizowany pod przelicznik IRC i przygotowany do regat OSTAR 2020.

Celem sportowym, nadrzędnym Etapu 1 jest wygranie regat OSTAR 2020 w czasie przelicznikowym a o ile to będzie możliwe również w kategorii „Line Honor”.

Etap 2

W trakcie trwania Etapu 1 prowadzone będą rozmowy ze specjalistami (żeglarzami off-shore i konstruktorami) specjalizującymi się w żeglowaniu pod wiatr. Głównie we Francji (Les Sables d’Olone- Port Olona), która będzie stałą bazą zimową Projektu X.

Udział w regatach OSTAR 2020 oraz kampania informacyjno – promocyjna ma dać Projektowi X „napęd” do starania się o budżet wystarczający do zaprojektowania , budowy i przygotowania aluminiowego jachtu jednokadłubowego (ok. 70-80 stóp długości), o konstrukcji bazującej na najnowszych rozwiązaniach, służącego do ścigania się pod wiatr w niesprzyjających warunkach.

Cel główny Etapu 2 – znalezienie się na liście „10” (dotąd 8 osób) i pobicie rekordu w żeglowaniu dookoła Świata, „złą drogą”, należącego obecnie (ustanowienie rekordu 2004 r.) do Jean-Luc Van Den Heede, a wynoszącego 122d 14h 3min 49s.
Jest to ostatni z wielkich rekordów światowych, którego pobicie możliwe jest bez angażowania ogromnych środków finansowych.

Szacowany czas trwania Etapu 2 – 3 lata (w zależności od tego, za którym razem uda się ten rekord pobić.

Etap 2 ma być (w koncepcji) podobnie zrealizowany jak Etap 1.

Ludzie

Udział w Projekcie X – potwierdziło już kilka osób, deklarując chęć współpracy i zajęcia się projektem.
Są to osoby kluczowe dla powodzenia projektu, zajmujące również kluczowe stanowiska i funkcje.
Projekt X ma być w założeniu, najlepszym polskim (co nie oznacza wcale najdroższym, lecz najlepiej przygotowanym) projektem oceanicznym nadchodzących lat. Ważnym jest więc, by skupić grono uznanych i najlepszych fachowców w poszczególnych dziedzinach, by mogli dać z siebie to, co najlepsze. Założeniem i podstawą Projektu X jest uczciwość, transparentność i otwarcie. Bez tych 3 cech projekt nie może zostać zrealizowany.

Skład osobowy (Core Crew):
CEO Projektu X i główny skipper– Marek Gałkiewicz
Project Manager – Darek Pękala
R&D – Eugeniusz Ginter
Prowadzone są rozmowy zarówno z kilkoma potencjalnymi współpracownikami jak i z partnerami .

Pozostali współpracownicy i załoga regatowa, zostaną stopniowo dobierani, wraz z rozwojem projektu. Jedynie osoby o nieposzlakowanej opinii żeglarskiej, dysponujące wiedzą i doświadczeniem, będące profesjonalistami lub półprofesjonalistami, wyznające podobne wartości i podobną wizję nowoczesnego żeglarstwa oceanicznego będą miały możliwość uczestniczenia w projekcie jako część zespołu.

Pozdrawiam,
Marek ‘Goły’ Gałkiewicz
CEO Projekt X

———————————————————————————————-